STERYLIZACJA PAROWA, DEZYNFEKCJA I HIGIENA

internetowy portal wiedzy

Ręczne mycie narzędzi

Dezynfekcja i mycie narzędzi ręcznie.Dezynfekcja służy głównie do ochrony personelu przed zakażeniem mikroorganizmami pochodzącymi od pacjenta i zapobiega rozwojowi zakażeń.

Narzędzia poddawane ręcznej dezynfekcji muszą być zanurzone w złożonym środku dezynfekcyjnym i roztworze środka myjącego oznaczonego certyfikatem.

Należy zadbać o:

  • prawidłowe stężenie,
  • prawidłowy czas ekspozycji,
  • prawidłową temperaturę.

Świeżo przygotowany środek dezynfekcyjny i roztwory myjące muszą być zużyte tego samego dnia. Jeśli będą użyte wielokrotnie, mogą pojawić się następujące problemy:

  • zmniejszony efekt dezynfekcyjny w związku z obecnością zanieczyszczeń,
  • niebezpieczeństwo wystąpienia korozji pochodzącej od zanieczyszczeń/białka,
  • niebezpieczeństwo wystąpienia korozji w związku z wyparowaniem jeśli stężenie jest podwyższone.

Narzędzia muszą być głęboko zanurzone w roztworze, co oznacza, że nie należy przeciążać narzędziami pojemnika z roztworem.

Po dezynfekcji i myciu narzędzi należy dokładnie opłukać je wodą aby usunąć jakiekolwiek resztki środków myjących. Woda do płukania powinna być czysta i odpowiadać minimalnym normom jakości wody pitnej, oraz demineralizowana w celu uniknięcia powstania plam wodnych. Następnie należy dokładnie wysuszyć narzędzia i  zapakować w opakowania papierowo- foliowe.