STERYLIZACJA PAROWA, DEZYNFEKCJA I HIGIENA

internetowy portal wiedzy

Higieniczne mycie rąk

Mycie rąk przy użyciu zwykłego mydła ma na celu usunięcie złuszczającego się naskórka oraz drobnoustrojów przejściowych znajdujących się na powierzchni skóry. W czasie zwykłego mycia zostaje usunięta jedynie flora stała.

Celem higienicznego mycia rąk jest usunięcie z powierzchni skóry rąk zanieczyszczeń organicznych, brudu oraz częściowa eliminacja flory przejściowej. Mycie rąk i higieniczne mycie rąk wykonuje się wtedy, gdy nie jest wymagana określona redukcja liczby drobnoustrojów. Mydło do higienicznego mycia zawiera substancje bakteriobójcze i jego skuteczność jest potwierdzona odpowiednimi badaniami. Po zakończeniu mycia lub higienicznego mycia rąk należy ręce dokładnie osuszyć jednorazowym ręcznikiem.

Jeżeli nastąpił kontakt z dużym zanieczyszczeniem drobnoustrojami, wykonuje się higieniczną dezynfekcję rąk z zastosowaniem preparatów przeznaczonych do tego celu, najczęściej alkoholowych. Należy pamiętać, że higieniczne mycie rąk nie zastępuje higienicznej dezynfekcji rąk.

Higieniczną dezynfekcję rąk wykonuje się albo po myciu i dokładnym wysuszeniu rąk przed nałożeniem rękawiczek (lub procedurami inwazyjnymi), albo przed myciem w przypadku zanieczyszczenia lub podejrzenia mikrobiologicznego zanieczyszczenia rąk po kontakcie z potencjalnie zakaźnym materiałem (krwią, wydzielinami, skażonymi przedmiotami) lub po zdjęciu rękawic, jeżeli ręce zostały zanieczyszczone materiałem biologicznym.

Jeżeli ręce nie uległy zanieczyszczeniu, można wykonać tylko higieniczną dezynfekcję między kolejnymi pacjentami lub czynnościami, pomijając mycie rąk; podobnie można postępować przy zmianie rękawiczek, jeżeli nie uległy uszkodzeniu i widocznemu zanieczyszczeniu.

Skuteczność mycia/dezynfekcji zależy od zastosowanej techniki i czasu mycia. W celu ułatwienia prawidłowego sposobu postępowania przy wykonywaniu tych czynności opracowano procedury wzorcowe. Jedną z takich standardowych procedur jest technika wg Ayliffe'a podana w normach PN EN 1499 i PN EN 1500.